Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i jak je uzyskać?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokumenty, dzięki którym jesteśmy w stanie między innymi zidentyfikować właściciela konkretnej nieruchomości, dodatkowo może być potrzebny w momencie chęci dokonania wpisu do księgi wieczystej, czy do wypełnienia formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego. A więc gdzie możemy uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów? Jaki będzie tego koszt? Kiedy wystarczy uproszczony wypis z rejestru gruntów? Na te, jak i na wiele innych pytań, odpowiedź znajdziesz w dalszej części artykułu, do którego przeczytania serdecznie zachęcam.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów, kiedy okażą się niezbędne?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to niezwykle ważne dokumenty, które ściśle określają dokładne położenie danej nieruchomości oraz jej przeznaczenie, a także dane właściciela, a więc pozwala nam na jej całkowitą identyfikację. Wszelkie informacje na temat tych nieruchomości możesz znaleźć w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku. W tym miejscu warto wspomnieć, że istnieje specjalny system informatyczny, który gromadzi bazę informacji dotyczącą ewidencji gruntów i budynków w całym kraju, jednakże ta baza nie zawiera informacji dotyczących budynków, na które nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, czy jakiegokolwiek zgłoszenia. Wypis jak i wyrys z rejestru gruntów zawsze, bez jakichkolwiek wyjątków zawsze musi zostać podpisany przez uprawnionego do wydania rejestru pracownika, bez znaczenia czy mamy do czynienia z uproszczonym czy też nie wypisem z rejestru gruntów. Ważną informacją okazuje się fakt, że nie możemy użyć uproszczonego wypisu z rejestru gruntów w celu dokonania wpisu do księgi wieczystej.

A więc kiedy i w jakim celu możemy wnioskować o uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów? Okazuje się, że zgodnie z ustawą taki dokument może zostać wydany tylko w ściśle określonych warunkach:

 1. Kiedy, wnioskuje o niego bezpośredni właściciel danej nieruchomości,
 2. Kiedy wniosek składa dany organ administracji publicznej,
 3. Kiedy wnioskuje operator sieci.

Taki dokument będzie ci także bezwzględnie potrzebny, kiedy będziesz chciał sprzedać swoją nieruchomość czy grunt, kiedy nabywasz nieruchomość, lub zlecasz sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości.

Wyrys z mapy ewidencyjnej to dokładnie to samo co wyrys z rejestru gruntów. Wyrys tak samo jak wypis, bezwzględnie musi zostać podpisany przez osobę do tego upoważnioną, aczkolwiek jest on wykonany w formie graficznej i przedstawia informacje w postaci mapy o danym gruncie czy budynku.

W momencie, kiedy decydujemy się na wzięcie kredytu hipotecznego na nowe mieszkanie, czy dom niezbędne okazuje się wykonanie operatu szacunkowego, a do niego niezbędne będzie posiadanie wypisu jak i wyrysu z rejestru gruntów, ale nie tylko w tym przypadku, ponieważ w momencie, kiedy decydujemy się na wykonanie podziału działki czy nieruchomości, wtedy także oba dokumenty będą niezbędne. Są to także niezbędne dokumenty w momencie, kiedy chcesz założyć księgę wieczystą, lub dokonać w niej wpis.

Jak uzyskać te niezwykle istotne dokumenty?

Stosowny wniosek możemy złożyć na dwa sposoby:

 1. Można udać się do wskazanego urzędu,
 2. Można także złożyć wniosek online poprzez konto ePUAP, niestety nie każdy powiat umożliwia złożenie takiego wniosku drogą online.

Konieczne będzie także uiszczenie obowiązkowej zapłaty za wystawienie obu dokumentów. Niestety nie jest to dokument wydawany od ręki, więc będzie trzeba cierpliwie odczekać na niego kilka dni. Takie dokumenty wydaje starosta, dlatego w momencie, kiedy chcemy złożyć wniosek osobiście musimy udać się do Starostwa Powiatowego do wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nie ma obaw przed złym wzorem, czy wypełnieniem wniosku, ponieważ wypełnia się gotowe druki, wraz z instrukcją. Aby uzyskać wypis jak i wyrys z rejestru gruntów musisz udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta i gminy, na którego terenie znajduje się konkretna nieruchomość.

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów, jak powinien prawidłowo wyglądać?

Wzór takiego wniosku możemy znaleźć na wielu stronach internetowych, natomiast jeżeli nie posiadamy drukarki, to w wersji papierowej możemy go uzyskać w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta i gminy. Wniosek należy uzupełnić rzetelnie, należy zawrzeć w nim stosowne dane osobowe, zaznaczyć przedmiot wniosku, a dodatkowo wpisać dane identyfikujące konkretną nieruchomość, której będzie dotyczył wniosek, w tym celu może okazać się niezbędny numer jednostki rejestrowej, numer działki ewidencyjnej czy także numer konkretnej księgi wieczystej. Potrzebny będzie także konkretny powód w jakim celu potrzebne będą ci te dokumenty oraz kim jesteś jako wnioskodawca.

Jak długo czeka się na wystawienie takich dokumentów?

Weryfikacja twojego wniosku niestety nie zostanie przeprowadzona od ręki, a zatem dokumentów nie otrzymasz od ręki. Jednakże czas oczekiwania nie jest ultra długi, a więc swoje dokumentu do odbioru powinieneś mieć gotowe po około czterech dniach oczywiście roboczych, w zależności od natężenia pracy danego dnia w urzędzie.

Jaka będzie cena, koszt uzyskania wyrysu i wypisu z rejestru gruntów?

Cena może się znacznie różnić w momencie, kiedy będziemy żądać konkretnych elementów tych dokumentów. Koszt wykonania wypisu i wyrysu z rejestru nieruchomości, cena będzie się wahać od 24 złotych, aż do 150 złotych. Najwięcej zapłacimy w momencie, w którym będziemy chcieli uzyskać wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysowaną mapą ewidencyjną w wersji papierowej, najmniej jednak zapłacimy za dokument w formie elektronicznej bez danych osobowych. Możesz także uzyskać takie kombinacje dokumentów:

 • Wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną w formie dokumentu elektronicznego to koszt około 140 złotych,
 • Wypis z ewidencji gruntów jako dokument w formie papierowej to koszt około 50 złotych,
 • Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego to koszt około 40 złotych,
 • Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w formie papierowej dokumentu to koszt około 30 złotych.

Czy takie dokumenty posiadają swoją datę ważności?

Niestety okazuje się, że tak. Takie dokumenty ważne są przez trzy miesiące od dnia ich wystawienia. Jeżeli jednak po dacie wydania dokumentu doszło do istotnych zmian ewidencyjnych, dokument automatycznie traci swoją ważność.

Jakie konkretne informacje zawiera wypis z ewidencji gruntów?

Taki dokument w swojej treści zawiera:

 • adres starostwa udostępniającego wypis z rejestru gruntów,
 • dane adresowe nieruchomości, której dotyczy dokument, województwo, obręb ewidencyjny, miejscowość,
 • dane właściciela nieruchomości, jego dokładny adres zamieszkania, imiona rodziców czy także jego numer PESEL,
 • dane nieruchomości, numer działki ewidencyjnej wraz ze wskazaniem numeru arkusza mapy, na której położona jest nieruchomość, dokładny adres położenia nieruchomości, obręb ewidencyjny, opis użytku, czy jest to teren mieszkalny czy grunty orne, symbol klasy użytku, powierzchnia użytku, numer księgi wieczystej lub oznaczenie dokumentu prowadzonego dla danej nieruchomości,
 • klauzulę umożliwiającą dokonanie wpisu w księdze wieczystej,
 • podpis osoby upoważnionej do sporządzenia takiego dokumentu oraz podpis osoby udostępniającej, czyli starosty wraz z datą wydania.

Są to dokumenty niezwykle istotne w wielu sytuacjach, więc musimy niezwykle zadbać o nie, kiedy znajdą się w naszym posiadaniu. Będą nam one niezwykle potrzebne chociażby do kupienia wymarzonej nieruchomości, w celu dokładnego sprawdzenie faktycznych jej parametrów. Niezbędny będzie także w momencie kiedy nadejdzie czas na założenie czy dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wszelkie formalności należy zawsze wykonywać z zapasem czasowym, a nie na ostatnią chwilę, ponieważ nie wszystkie sprawy można załatwić od ręki, a niektóre dokumenty potrzebujemy w trybie natychmiastowym, więc aby się nie spóźnić warto wszystko zrobić w pierwszej lepszej wolnej chwili. Nigdy nie ma powodu, aby zwlekać, jedynie taka sytuacja może tylko wpływać na nasz interes niekorzystnie.