Blog

Inwentaryzacja drzew – jak wykonać, ile kosztuje?

Inwentaryzacja dendrologiczna jest bezpośrednim zabiegiem, który ma nam pomóc w ścisłym określeniu ilości drzew i krzewów na danym terenie, jednakże przed przystąpieniem do akcji inwentaryzacji drzew, teren musi zostać uprzednio prawidłowo przygotowany. Inwentaryzacja zieleni ma bezpośredni związek z cała architekturą krajobrazu. <... Czytaj dalej

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

W Internecie często pojawiają się zapytania odnośnie ewidencji dróg i obiektów mostowych, ponieważ niewiele osób wie, co to dokładnie jest ewidencja dróg, czy ewidencja mostów, w tym momencie to właśnie my przedstawimy najważniejsze informacje oraz to w jaki sposób działa nasza firma. Ewidencja dróg i obiektów mostowych<... Czytaj dalej

Skanowanie i digitalizacja dokumentacji kartograficznej

Digitalizacja dokumentów kartograficznych zawsze musi odbywać się w ściśle określonych warunkach bez jakichkolwiek odstępstw. Ważne jest bezpieczeństwo i zachowanie pełnej poufności przy skanowaniu i digitalizacji takich dokumentów. Digitalizacja dokumentów kartograficznych jest co raz to częstszym zjawiskiem pojawiającym się w geodezji Czytaj dalej

Obliczenia objętości mas ziemnych metodą siatki kwadratów

Podczas obliczania mas ziemnych rozróżniamy dwie metody, metodę kwadratów i metodę trójkątów. W tym artykule uzyskasz wszystkie najpotrzebniejsze informacje dotyczące obliczania objętości mas ziemnych metodą siatki kwadratów. W pierwszej kolejności musimy zwrócić się do geodety, aby na zamówienie wykonał dla nas mapę sytuacyjno – wysokościową, która będzie nam niezbędna... Czytaj dalej

Geodezyjna obsługa inwestycji – na czym polega?

Obsługa geodezyjna inwestycji to ogół czynności geodezyjnych i opracowań geodezyjno-kartograficznych na każdym etapie prowadzenia danej inwestycji budowlanej. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obsługą geodezyjną muszą zostać objęte wszelkie obiekty budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych. Z tego względu zapotrzebow... Czytaj dalej

Ile kosztuje geodeta? Cennik usług geodezyjnych w 2022 roku

Kiedy w 2022 roku procent inflacji poszybował w górę, a jednocześnie ceny wszystkich produktów, jak i usług idą nieubłagalnie w górę, jakiego cennika usług geodezyjnych możemy się spodziewać? Ile kosztuje geodeta na dzień dzisiejszy? Czy usługi geodezyjne będą jednymi z najdroższych? Na te, jak i na wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w d... Czytaj dalej

Mapa zasadnicza – co to jest i ile kosztuje?

Mapa zasadnicza to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne będące własnością Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Obowiązek ich opracowywania i uaktualniania spoczywa na starostwach powiatowych. Warto wiedzieć, że istnieje internetowy serwis Geoportal, na którym dostępna jest mapa zasadnicza online. Mapa zasadnicza nazywana jest także Państwową Mapą Kraju. Za... Czytaj dalej

Podział działki krok po kroku – ile kosztuje?

Podział działki to skomplikowana procedura, która może być przeprowadzona jedynie przez uprawnionego geodetę. Przepisy prawa określające zasady podziału nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Podział musi odbywać s... Czytaj dalej

Mapy batymetryczne – co to jest?

Batymetria to tak właściwie nauka, z kategorii hydrologii, zajmująca się pomiarami głębokości mórz, cieków i zbiorników wodnych, a także ich prezentacją graficzną w postaci wykonanych właśnie map batymetrycznych, przekrojów oraz trójwymiarowych numerycznych modeli dna.

Co tak właściwie jesteśmy w stanie uzyskać po pomiarach batymetrycznych?

Pomiary batymetryczne są s... Czytaj dalej

Wytyczenie budynku przez geodetę

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych, na działce musi pojawić się geodeta, który dokona na niej wytyczenia budynku. Geodezyjne tyczenie budynku to ogół czynności geodezyjnych wykonywanych przez geodetę w celu wyznaczenia planu budynku na danym terenie zgodnie z założeniami ustalonymi podczas tworzenia mapy do celów projektowych. Wytyczony na działce obiekt musi być ... Czytaj dalej

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza to dokument sporządzany po zakończeniu robót budowlanych, który ma za zadanie odzwierciedlać rezultat wykonanych prac i końcowy efekt zagospodarowania terenu. Jest to niezbędny dokument, który zgodnie z Prawej geodezyjnym i kartograficznym należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku zgodn... Czytaj dalej

Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i jak je uzyskać?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokumenty, dzięki którym jesteśmy w stanie między innymi zidentyfikować właściciela konkretnej nieruchomości, dodatkowo może być potrzebny w momencie chęci dokonania wpisu do księgi wieczystej, czy do wypełnienia formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego. A więc gdzie możemy uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów? Jaki będzi... Czytaj dalej

Mapa do celów projektowych – ile kosztuje oraz czym jest?

Według punktu 7 artykułu 2 Ustawy o Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym, mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierające elementy treści mapy zasadniczej. Co to jednak oznacza dla osób ubiegających się o uzyskanie takiego dokum... Czytaj dalej

Wytyczenie granic działki

Wyznaczanie granic działki może wydawać się sprawą prostą i małą skomplikowaną. Jednakże, po bliższym zapoznaniu się z tym tematem, może on budzić wiele sporów, dyskusji oraz wątpliwości- na przykład gdy trudno jest ocenić, gdzie dokładnie znajduje się wspomniana granica lub zachodzi wątpliwość, czy jest ona zgodna ze swoim rzeczywistym przebiegiem. Czytaj dalej

Mapa geodezyjna – co to jest i ile kosztuje?

Mapa geodezyjna (zwana również podkładem geodezyjnym) to urzędowy dokument, wydawany na wniosek właściciela danej nieruchomości przez urząd gminy (a konkretnie Zasób Geodezyjny i Kartograficzny), w celach opiniodawczych. Jest to część mapy zasadniczej. Mapy geodezyjne sporządzane są przez geodetów, a więc osoby uprawnione w kierunku wykonywania om... Czytaj dalej

Pomiar geodezyjny działki

Pomiar geodezyjny, a dokładniej geodezja to technika, zawód i nauka dokładnego określania naziemnego lub trójwymiarowego położenia punktów oraz odległości i kątów między nimi, powszechnie praktykowana przez licencjonowanych geodetów i przedstawicieli różnych zawodów budowlanych. Punkty te znajdują się zwykle na powierzchni ziemi i są często wykorzystywane do w... Czytaj dalej

Mapa sytuacyjno-wysokościowa – czym jest, jak powstaje i gdzie ją uzyskać?

Jeśli masz już działkę i chcesz postawić dom, wydaje Ci się, że wszystkie niezbędne dokumenty masz już przygotowane. Sprawdź czy posiadasz mapę sytuacyjno-wysokościową, która będzie Twoją mapą do celów projektowych. Na pewno będzie przydatna podczas budowy wymarzonego domu.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa - co to jest?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, jest to rodzaj mapy wy... Czytaj dalej

Wznowienie punktów granicznych działki – Cena

Każdy z nas kojarzy granice własności z liniami na mapie ustalonej przez władze. Kiedy trzymamy fizyczną mapę, generalnie mapa ewidencyjna budynku lub mapa podstawowa, uważamy, że wszystko, co jest na niej naszkicowane, odzwierciedla właściwy stan terenu. Niestety nie zawsze tak jest.

Granice nieruchomości

Podstawowa mapa nie zawsze powie prawdę na temat granic działki. Każd... Czytaj dalej