Inwentaryzacja drzew – jak wykonać, ile kosztuje?

Inwentaryzacja dendrologiczna jest bezpośrednim zabiegiem, który ma nam pomóc w ścisłym określeniu ilości drzew i krzewów na danym terenie, jednakże przed przystąpieniem do akcji inwentaryzacji drzew, teren musi zostać uprzednio prawidłowo przygotowany. Inwentaryzacja zieleni ma bezpośredni związek z cała architekturą krajobrazu.

Po co wykonuje się inwentaryzację drzewostanu?

W momencie, kiedy przygotowujemy teren pod konkretną inwestycję, konieczne może się okazać wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, szczególnie w momencie, kiedy będziemy się ubiegać o wycinkę drzew, które bezpośrednio mogą przeszkadzać w rozwoju lub etapach budowlanych inwestycji. Taka inwentaryzacja zieleni będzie obejmowała bezpośrednio stan zdrowia danego drzewa czy krzewu, bezpośrednio w ocenie wykwalifikowanego dendrologa. Ważne jest, aby w dokumentach z wykonanej inwentaryzacji drzewostanu zawrzeć informacje odnośnie położenia terenu i jego przeznaczenia oraz opis występującej roślinności, a konkretnie inwentaryzowane drzewa i krzewy powinny mieć zapisane swoje nazwy w języku polskim i łacińskim.

Inwentaryzacja zieleni – cennik

Koszt wykonania inwentaryzacji dendrologicznej jest ściśle związany z wieloma czynnikami i nie ma jednego prawidłowego schematu do wykonania wyceny takiej usługi. Cena inwentaryzacji zieleni będzie bezpośrednio zależna od:

 • Wielkości terenu,
 • Położenia terenu,
 • Dostępność terenu,
 • Zadrzewienie,
 • Projekt,
 • Zaawansowanie projektu,
 • Metody pomiarowe,
 • Wykształcenie dendrologa,
 • Czas poświęcony na wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana inwentaryzacja dendrologiczna?

W momencie, kiedy zlecamy wykonanie takiego projektu zaufanej osobie, pomimo wszystko powinniśmy mieć świadomość jak wygląda prawidłowo wykonana inwentaryzacja drzew. na samym wstępie należy pamiętać, że inwentaryzacja drzewostanu powinna zawierać część opisową, tabelaryczną i graficzną. Są to zdecydowanie nieodłączne elementy projektu, których bez dwóch zdań nie może zabraknąć. W części opisowej, pomimo zawartych informacji podstawowych, powinniśmy się spodziewać zawartych informacji dodatkowych, na przykład wskazówek, jak dbać o dane drzewo czy krzew, które finalnie do wycinki przeznaczone nie zostanie. W pozostałych pozycjach możemy spodziewać się wielu cyferek, ponieważ pozostałe dwie części będą obejmowały różnorodne pomiary zestawione w tabeli łącznie z numerycznym zestawieniem danych drzew czy krzewów.

Ponadto inwentaryzacja drzewostanu może zawierać dodatkowe informacje takie jak:

 • Dokładna dokumentacja fotograficzna,
 • Projekt gospodarowania drzewostanem w konkretnej lokalizacji,
 • Jak najdokładniejsze ocenienie wieku każdej konkretnej rośliny,
 • Analiza dendrochronologiczna w postaci graficznej lub tabelarycznej,
 • Tabela z zawartymi ewentualnymi, szacowanymi kosztami, które może ponieść gospodarz działki, związane bezpośrednio z wycinką drzew czy krzewów,
 • Lista bądź tabela z informacjami oraz numeracją drzew, które bezdyskusyjnie mogą zostać wycięte lub listę drzew lub krzewów, które zostały zakwalifikowane do bezpośredniego przesadzenia.

Wykonanie inwentaryzacji zieleni nie należy do najprostszych czynności, które jest w stanie zrobić każdy bez odpowiedniej wiedzy. Niestety w wykonywaniu takiej ważnej dla społeczeństwa pracy, zważając na fakt zapotrzebowania na czyste powietrze, decyzje o wycince drzew może wydać jedynie wykwalifikowany specjalista, czyli dendrolog. Jest to praca niezwykle odpowiedzialna i wymagająca ogromnej wiedzy, nie ma tutaj miejsca na pomyłki i bezwzględnie trzeba tutaj działać jak najpoprawniej, aby i natura i człowiek mogli z takiej działalności czerpać jak najwięcej korzyści i ponosić jak najmniej strat. Jeżeli do każdego działania podejdziemy z głową cała planeta będzie nam niezmiernie wdzięczna. To dzięki drzewom i krzewom, a zarazem całej roślinności mamy szanse oddychać czystym powietrzem, więc zanim wytniemy jakiekolwiek drzewo, zastanówmy się trzy razy.