Mapa sytuacyjno-wysokościowa – czym jest, jak powstaje i gdzie ją uzyskać?

Jeśli masz już działkę i chcesz postawić dom, wydaje Ci się, że wszystkie niezbędne dokumenty masz już przygotowane. Sprawdź czy posiadasz mapę sytuacyjno-wysokościową, która będzie Twoją mapą do celów projektowych. Na pewno będzie przydatna podczas budowy wymarzonego domu.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa – co to jest?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, jest to rodzaj mapy wykonywany przez geodetę. Powinna zawiera wszystkie niezbędne informacje takie jak ułożenie wszelkich obiektów na działce oraz uzbrojenia. Mapa sytuacyjno-wysokościowa jest tak ważna przy procesie budowy domu, gdyż jest ona bardziej szczegółowa niż mapa zasadnicza (na bazie której powstaje). Przy wykonywaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej przydatna jest współpraca z geodetą, gdyż tworzenie mapy wymaga dokonywania różnego rodzaju pomiarów i obliczeń.

Mapa do sytuacyjno-wysokościowa przydaje się przy tworzeniu projektów architektoniczno-budowlanych, takich jak np. plan zagospodarowania działki. Jest też przydatna przy staraniu się o pozwolenia na budowę.

Czym różni się mapą sytuacyjno-wysokościową a mapa zasadniczą?

Mapa zasadnicza to opracowanie geodezyjno-kartograficzne na cały kraj. Należy do państwa i jest wykorzystywana przy wszelkich czynnościach związanych z gospodarką narodową (np. przy zagospodarowaniu przestrzennym). Mapa zasadnicza jest bazą do sporządzania różnego rodzaju map pochodnych.

W odróżnieniu od mapy zasadniczej, mapa sytuacyjno-wysokościowa jest tworzona przez profesjonalnego geodetę właśnie bazując na mapie zasadniczej. Mapa sytuacyjno wysokościowa zawiera w sobie elementy, które są treścią mapy zasadniczej takie jak granice władania (własności) nieruchomości (działek), ale także inne charakterystyczne dla siebie dane takie jak kontury budynków, czy kontury użytków gruntowych.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa – co zawiera?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa zawiera teren naszej działki budowlanej, ale także obejmuje ziemie wokół działki. W skład mapy sytuacyjno-wysokościowej wchodzą takie dane jak: elementy ewidencji gruntów i budynków, kontury budynków i kontury użytków gruntowych, osie dróg i ulic, czy linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu. Oczywiście niezbędne są na niej dane identyfikacyjne jednostki, miejscowość, skala mapy z informacją, kiedy mapa została wykonana. Dodatkowo na takiej mapie powinny znaleźć się wszelkie informacje o geodecie, który ją wykonał. Żeby taka mapa sytuacyjno-wysokościowa mogła być użyta do celów projektowych, musi także zostać zawierać odpowiednią administracyjną adnotacją i pieczątką PODGiK, która potwierdza prawdziwość mapy.

Skala mapy sytuacyjno-wysokościowej też jest bardzo ważnym elementem i jest różna w zależności od działki oraz stopniu zagęszczeniu obiektów budowlanych.

 • 1:5000 dla obszarów leśnych i rolnych,
 • 1:1000, 1:2000 dla obszarów o średnim zagęszczeniu obiektów budowlanych,
 • 1:500, 1:1000 dla obszarów o dużym zagęszczeniu obiektów budowlanych,
 • 1:500 dla działek budowlanych.

Skąd wziąć mapę sytuacyjno-wysokościową?

Jak już wiemy mapa sytuacyjno-wysokościowa powstaje na bazie mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza jest dostępna w każdym starostwie powiatowym w wydziale geodezji lub w biurze zajmującym się zbieraniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Żeby uzyskać do niej dostęp wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i wypełnić formularz. Formularz dostępny jest najczęściej w starostwie powiatowym, można też szukać go online, na stronie urzędu.

Koszt mapy sytuacyjno-wysokościowej

Mapa sytuacyjno-wysokościowa jest tworzona przez geodetę na zamówienie. Z reguły cena mapy sytuacyjno-wysokościowej, a dokładnie jej wykonania zaczyna się 600 do 1500 zł. Oczywiście wszystko zależy od rozmiarów działki, w przypadku terenów dużych cena może być większa. Na realizację mapy czeka się kilka miesięcy. Z reguły od 1,5 miesiąca, a czasami nawet do 3 miesięcy.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa – etapy tworzenia

Stworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej jest dość czasochłonną czynnością i jej realizacja wymaga wiele małych kroków, które należy po drodze wykonać:

 • najpierw należy skontaktować się z geodetą i zlecić mu wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej;
 • następnie należy złożyć zgłoszenie informujące o pracach geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • teraz należy poczekać na uzyskanie dokumentów, które są potrzebne do wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej od PODGiK (mają na to do 10 dni roboczych);
 • odbiór dokumentów z PODGiK;
 • teraz czas na prace geodezyjną, geodeta wykonuje wywiad terenowy i pomiary aktualizacyjne;
 • teraz dokumentację sporządzoną przez geodetę należy przekazać do PODGiK, gdzie są one weryfikowane;
 • na koniec gotowa mapa jest przekazywana do projektanta, który będzie zajmował się naszym wymarzonym domem;

Jak długo jest ważna mapa sytuacyjno-wysokościowa?

Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego: “mapa jest aktualna tak długo, jak długo odzwierciedla obecny stan rzeczy istniejący na danym terenie”.