Pomiar geodezyjny działki

Pomiar geodezyjny, a dokładniej geodezja to technika, zawód i nauka dokładnego określania naziemnego lub trójwymiarowego położenia punktów oraz odległości i kątów między nimi, powszechnie praktykowana przez licencjonowanych geodetów i przedstawicieli różnych zawodów budowlanych. Punkty te znajdują się zwykle na powierzchni ziemi i są często wykorzystywane do wyznaczania map terenu i granic własności, lokalizacji lub innych celów wymaganych przez rząd lub prawo cywilne (sprzedaż nieruchomości).

Czym jest pomiar geodezyjny?

Badanie terenu to proces ustalania granic fizycznych i dokładnych pomiarów terenowych terenu. W niektórych przypadkach można go nazwać pomiarem nieruchomości lub pomiarem granic działki. Pomiar geodezyjny wskaże dokładne linie działki wszelkie struktury w obrębie tej konkretnej nieruchomości.

Niektóre inne elementy, które taki pomiar pomaga odkryć, to kanalizacja, woda, droga publiczna, ukształtowanie terenu, służebność gruntu, pierwszeństwo przejazdu itp. Pomiar geodezyjny jest wykonywany przez profesjonalistów znanych jako geodeci. Wykorzystują oni specjalny sprzęt do tworzenia map terenu/map geodezyjnych oraz wyznaczania pomiarów terenu. Dostarczają oni dane przestrzenne na potrzeby usług zarządzania informacją o gruntach.

Po co wykonuje się pomiar geodezyjny?

Jako właściciel nieruchomości możesz w dowolnym momencie zlecić zbadanie swojej nieruchomości. Jednak najprawdopodobniej zatrudnisz geodetę, dopiero gdy będziesz kupował dom lub budował własny. Nawet jeśli kupujesz nieruchomość bez planów budowy, będziesz chciał zbadać swoją ziemię, aby dokładnie wiedzieć, gdzie leżą granice twojej posesji; będziesz wiedział, co jest twoje, a co nie. Badanie granic szczegółowo określi dokładne granice twojej ziemi, używając naturalnych lub sztucznych granic określonych w pisemnym dokumencie.
Usługi profesjonalnego geodety są najczęściej potrzebne, gdy:

  • Kupujesz lub sprzedajesz dom lub działkę;
  • Chcesz podzielić gruntu na mniejsze działki lub przy konsolidacji działek;
  • Chcesz zainstalować ogrodzeń, szambo lub inne ulepszenie;
  • Podejrzewasz, że ktoś wkracza na twoją działkę;

Jak wykonuje się pomiar geodezyjny?

Wszechobecne narzędzie do pomiarów, które wygląda jak aparat, nazywa się teodolitem, a jego zadaniem jest pomiar kątów poziomych i pionowych między wyznaczonymi punktami. Nowoczesne teodolity, zwane tachimetrami, nie tylko mierzą kąty, ale także odległości, a dodatkowo mają wbudowane komputery do wykonywania obliczeń i zapisu danych do późniejszego wykorzystania. Kiedy widzisz geodetę spoglądającego przez zabawny aparat, prawdopodobnie jest to właśnie teodolit/tachimetr, dzięki któremu geodeta rejestruje położenie punktu. W przypadku dużych odległości pomiary te muszą być skorygowane o zmiany ziemskiej grawitacji, załamanie przez atmosferę i nawet o krzywiznę Ziemi.

Koszt wykonania pomiaru geodezyjnego działki

Właściciele nieruchomości podają, że średni koszt pomiaru geodezyjnego działki i wyznaczenia punktów pomiarowych geodezyjnych wynosi 1300-1500 zł – wszystko zależy od rozmiarów działki. Suma zależy od historii nieruchomości, jej wielkości, lokalizacji i nie tylko, przy czym koszty wykonania pomiarów geodezyjnych działki mogą wynosić 2500-2800 zł lub więcej, szczególnie jeśli chcemy przy tym podzielić działkę na dwie niezależne części.

Geodezyjny pomiar działki skutecznie podaje prawny opis dokładnych granic początku i końca linii danej nieruchomości. Wyznaczenie dobrych punktów pomiarowych geodezyjnych i przeprowadzenie prawidłowego wyznaczania granic, zaoszczędzić wiele kłopotów i pieniędzy w przypadku wszelkich sporów (szczególnie z właścicielami sąsiednich posesji), ponieważ są prawnie wiążące i profesjonalnie certyfikowane. Są również bardzo pomocne, gdy chcesz zbudować lub zbudować ogrodzenie, podjazd, basen lub jakikolwiek budynek gospodarczy (np. garaż).

Czym jest wznowienie granic działki?

Trochę inaczej wygląda sprawa jeśli na Twojej działce już są (lub były) punkty graniczne, ale są wyblakłe czy niewidoczne. Wtedy pomiar geodezyjny działki wygląda inaczej, bo polega na wznowienie punktów granicznych lub określenie punktów granicznych. Polega to na ponownym odszukaniu lub ustaleniu punktów i linii granicznych przez geodetę. Profesjonalny geodeta robi to na podstawie dostępnych administracyjnych, które są dostępne u starostwa powiatowego.

Ile trwa wyznaczenie granic działki?

Jeśli Twoja działka ma już administracyjnie określone granice i jedyne co trzeba zrobić to wznowić granice, będzie to trwało około 4 tygodni.
Jednak trochę dłużej trzeba będzie czekać w przypadku rozgraniczenia. W momencie wystąpienia jakiejkolwiek niepewności czy sporu pomiędzy sąsiadami o granice działek, praca geodety będzie dłuższa, gdyż będzie wymagała więcej tzw. ,,papierkowej roboty” i czynności administracyjnych. Jeśli Ty, jak i Twoi sąsiedzi zgadzacie się na granice proponowane i wyznaczane przez geodetę, sprawa powinna wyjaśnić się do 3 miesięcy. Jednak jeśli się nie zgadzacie i potrzebne jest postępowanie sądowe, to otrzymanie ostatecznej decyzji może przeciągnąć się o kolejne miesiące.