Wytyczenie granic działki

Wyznaczanie granic działki może wydawać się sprawą prostą i małą skomplikowaną. Jednakże, po bliższym zapoznaniu się z tym tematem, może on budzić wiele sporów, dyskusji oraz wątpliwości- na przykład gdy trudno jest ocenić, gdzie dokładnie znajduje się wspomniana granica lub zachodzi wątpliwość, czy jest ona zgodna ze swoim rzeczywistym przebiegiem.

Wytyczenie granic działki to usługa wykonywana przez wykształconą w tym kierunku osobę (czyli, oczywiście, geodetę) i cechuje się o wiele niższym kosztem wykonania, niż ewentualne kary finansowe, nałożone na właściciela działki w konsekwencji zaniechania jej przeprowadzenia. Dlatego należy zawsze skorzystać z takiej usługi, jeżeli granice naszej posesji nie zostały jeszcze jasno określone.

Kiedy i dlaczego konieczne jest wytyczenie granic działki?

Wyznaczenie granic działki jest konieczne na kilku etapach zarządzania swoją nieruchomością. Po pierwsze, przed otoczeniem danej posesji płotem, należy przeprowadzić tak zwane wytyczenie granic działki pod ogrodzenie. Jest to stosunkowo prosta usługa w przypadku, kiedy geodeta ma dostęp do odpowiedniej dokumentacji oraz jest w stanie ustalić wyznaczone granice prawne danej posesji.

Czasem jednak, osoba wykonująca omawianą usługę nie ma dostępu do takich informacji. Wówczas konieczne jest wznowienie znaków granicznych oraz granic działki, a więc dokonanie- zgodnie z branżową terminologią- ponownego wytyczanie granic działki. Takie wznowienie jest również konieczne wówczas, gdy dochodzi do zatarcia granicy działki lub jej przesunięcia na skutek działania osób trzecich. Może się to stać na przykład w momencie, kiedy dana posesja nie była długo użytkowana. Należy wówczas zgłosić się do geodety jak najszybciej, aby nie dopuścić do tak zwanego zasiedzenia gruntów.

W niezwykle rzadkich przypadkach zdarza się, że nie tylko nie da się odnaleźć dokumentacji geodezyjnej oraz ustalonych wcześniej znaków granicznych, ale owe granice prawne w ogóle nie istnieją. W takiej sytuacji, należy dokonać wznowienia granic działki, co jest usługą najbardziej skomplikowaną. Siłą rzeczy, odznacza się ona również najwyższą ceną oraz najdłuższym czasem wykonania.

Należy również zaznaczyć, że osoba zlecająca wyznaczenie granic działki nie musi być wcale jej właścicielem, ale na przykład osobą zainteresowaną zakupem danej posesji.

Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie

Jak już ustalono, przed postawieniem ogrodzenia otaczającego naszą posesję, należy ustalić granice owej własności. Jest to bardzo ważne, ponieważ sytuacja w której ogrodzenie przekroczy wspomnianą granicę, może skutkować nie tylko nieprzyjemnościami w postaci sporu z sąsiadem, ale również postępowaniem sądowym oraz bolesnymi w skutkach karami finansowymi. Dodatkowo, wytyczenie granic pod ogrodzenie w znacznym stopniu ułatwia oszacowanie rodzaju oraz liczby elementów niezbędnych do zbudowania oraz zamontowania danego płotu- co również pozwala zaoszczędzić zasoby pieniężne oraz czasowe.

Ogrodzenie dookoła posesji może przebiegać na dwa sposoby. Po pierwsze, może znajdować się ono w obrębie danej działki, nie zachodząc w żaden sposób na prawną jej granicę. Budowa płotu musi spełniać obowiązujące wymogi prawne, jednak nie musimy jej konsultować z właścicielami otaczających nas działek.

Drugim rozwiązaniem jest postawienie wspomnianego ogrodzenia na granicy rozdzielającej dwie posesje. W tej sytuacji konieczne jest jednak uzyskanie formalnej zgody sąsiada. W przeciwnym razie możemy narazić się na takie konsekwencje jak konieczność przebudowy lub rozbiórki postawionego płotu, wkroczenie sporu sąsiedzkiego na drogę sądową oraz konieczność zadośćuczynienia finansowego. Jednocześnie, jeżeli ogrodzenie znajduje się na granicy posesji, możemy nie tylko użytkować nim wspólnie z naszym sąsiadem, ale także dzielić się z nim kosztami budowy oraz utrzymania postawionego płotu. W przypadku „dogadania się” z właścicielem sąsiadującej działki jest to więc rozwiązanie bardzo korzystne finansowo, a także uwarunkowane prawnie na podstawie artykułu 154 ustawy kodeksu cywilnego.

Wytyczenie granic działki – jak przebiega?

Do wyznaczenia granic działki koniczna jest znajomość jej granicznych punktów geodezyjnych oraz skompletowanie dokumentacji geodezyjnej oraz kartograficznej.

Sprawa ma się najłatwiej wtedy, kiedy mamy do czynienia z nowo zakupioną działką – w takiej sytuacji obowiązkiem osoby sprzedającej jest dostarczenie wyżej wspomnianych wytycznych w postaci geodezyjnych punktów granicznych. Wówczas, pozostaje nam jedynie skontrolowanie ich prawidłowości oraz zgodności z rzeczywistością, uwzględniając sprawdzenie ewentualnego naruszenia takich granic lub podejrzenia ingerencji w ich położenie przez postronne osoby. W takiej sytuacji zaleca się skonsultowanie z geodetą w celu potwierdzenia wytyczonych granic działki oraz słownego potwierdzenia sąsiada w tej samej sprawie.

Niekiedy konieczne jest ponowne wytyczenie granic działki. Jedyną uprawnioną osobą do wykonywania takiego typu usług jest oczywiście geodeta, jako że jest to oczywiście usługa geodezyjna.

Odszukanie (oraz wznowienie) lub ponowne wytyczenie granic działki i znaków granicznych przebiega w kilku etapach.

Przede wszystkim, należy zgłosić zamiar wykonania takiej usługi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wówczas, geodeta ma możliwość skompletowania oraz przeanalizowania odpowiednich dokumentacji oraz sprawdzenia, czy granice prawne dla danej posesji zostały już kiedyś ustalone oraz czy można je odnaleźć. Ponowne wytyczenie granic działki obejmuje również sporządzenie protokołu granicznego, który musi zostać podpisany przez właścicieli wszystkich działek, które graniczą z daną posesją.

W rzadkich sytuacjach zdarza się, że granice prawne konkretnej nieruchomości nie istnieją, ponieważ nigdy nie zostały wyznaczone. W takim przypadku, geodeta musi na nowo utworzyć nowe punkty graniczne oraz granice prawne takiej posesji.

Ile kosztuje wytyczenie granic działki? Ile czeka się na realizację usługi?

Niezależnie od przebiegu omawianego procesu, wytyczenie granic działki kończy się zawsze sporządzeniem oraz wydaniem oficjalnej dokumentacji, która definiuje przebieg wyznaczonej granicy określonej posesji. Należy także zaktualizować wpis w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i Państwowej Ewidencji Gruntów. Jednakże, zależnie od liczby etapów oraz skomplikowania, jaką cechuje się konkretny przypadek wyznaczania granic działki, może on odznaczać się zróżnicowanym czasem realizacji oraz ceną.

Jeżeli mamy do czynienia z „prostym” wytyczeniem lub wznowieniem granic działki na podstawie istniejących już punktów geodezyjnych, koszt owej usługi to wydatek rzędu od tysiąca pięciuset do dwóch tysięcy złotych. Oczywiście, to ile kosztuje wytyczenie granic działki zależy także od indywidualnego cennika każdej firmy geodezyjnej. Czas oczekiwania na realizację owej usługi zwykle wynosi około miesiąca. Jednakże, geodeta powinien poczekać z rozpoczęciem pracy przynajmniej tydzień z od momentu poinformowania każdej ze stron o przeprowadzeniu zaplanowanej usługi.

W przypadku konieczności ponownego wytyczenia granic nieruchomości, czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do trzech miesięcy. Należy jednak zaznaczyć, że każda ze stron może nie zgodzić się na ostateczny werdykt usługi geodezyjnej- wówczas w ciągu 14 dni od zakończenia usługi geodezyjnej oraz ogłoszenia decyzji przez geodetę, należy wystąpić do sądu z prośbą o ponowne przeprowadzenie wytyczenia granic posesji. Postępowanie sądowe w przebiegu takich konfliktów może ciągnąć się przez bardzo długi czas, co oczywiście generuje ogromne koszty. Zazwyczaj jednak poprzedzają ją mniej radykalne rozwiązania, jak na przykład pisemne wezwanie jednej ze stron do przesunięcia swojego ogrodzenia.

Cena wytyczenia granic działki pod ogrodzenie może wydawać się kosztownym przedsięwzięciem. Należy jednak pamiętać, że alternatywa w postaci sporu z sąsiadem jest nie tylko wizją nieprzyjemną, ale również sytuacją związaną z o wiele większym obciążeniem finansowym.