Wznowienie punktów granicznych działki – Cena

Każdy z nas kojarzy granice własności z liniami na mapie ustalonej przez władze. Kiedy trzymamy fizyczną mapę, generalnie mapa ewidencyjna budynku lub mapa podstawowa, uważamy, że wszystko, co jest na niej naszkicowane, odzwierciedla właściwy stan terenu. Niestety nie zawsze tak jest.

Granice nieruchomości

Podstawowa mapa nie zawsze powie prawdę na temat granic działki. Każdy z nas kojarzy granice własności z liniami na mapie ustalonej przez władze. Kiedy trzymamy fizyczną mapę, uważamy, że wszystko co jest na niej naszkicowane odzwierciedla właściwy stan terenu. Niestety nie zawsze tak jest. Żeby ustalić, czy realna granica pokrywa się z liniami na mapie ustalonej przez organ, najlepiej skonsultować się z doświadczonym geodetą, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii (wyznaczanie i dzielenie nieruchomości (działki) oraz przygotowywanie dokumentacja do celów prawnych).

Koszt wyznaczenia granic przy sporze

Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego, to osoby, które są właścicielami gruntów sąsiadujących. muszą współpracować przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Dlatego kwoty związane z rozgraniczenie, oraz koszty związane ze stałymi znakami granicznych są ponoszą po połowie przez każdą ze stron. Dlatego koszty rozgraniczenia nieruchomości w przypadku wystąpienia sporu o miedzę ponosi każda ze stron. Należy pamiętać, że wlicza się do tego wynagrodzenia dla geodety, ale także wszelkie wydatki związane ze wznowieniem punktów granicznych i mapą.

Ile kosztuje rozgraniczenie działki?

Pewnie zastanawiasz się ile kosztuje wyznaczenie granic działki. Za podział terenu na dwie niezależne działki cena wynosi 2500-2800 zł – wszystko zależy od rozmiaru działki.
Wznowienie granic działki polega na określeniu punktów granicznych, co odbywa się w odniesieniu do wcześniej wznowionych na mapie czterech punktów granicznych, które znajdują się na rogach działki. W rzeczywistości punkty te to wbite w ziemię słupki, które profesjonalnie nazywane są znakami geodezyjnymi.

Wyznaczania granic działki – jak to działa?

Kiedy zatrudniamy geodetę do wyznaczenia granic, wielu z nas myśli, że ten geodeta bierze daną mu mapę i wyznacza granice dla nas, takie jak chcemy – nic bardziej mylnego. Musimy wiedzieć, że prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na poziomie powiatu należy również do odpowiedzialności starostów powiatowych. W Wydziale Geodezji i Kartografii, który najczęściej znajduje się w każdym starostwie powiatowym, znajdują się dokumenty. W tych papierach możemy znaleźć informacje o granicach o różnych wartościach, jakości i możliwości odtworzenia lub wyznaczenia nowych linii granicznych. Dokumenty te może pobrać geodeta przy zgłaszaniu prac geodezyjnych.

Metody wyznaczania granic działki

W momencie otrzymania zlecenia geodeta najczęściej nie wie, jaką pracę trzeba będzie zrobić, aby poprawnie i legalnie wykonać procedurę wyznaczania granic danej ziemi. W polskim systemie prawnym nie ma jednej procedury wyznaczania granic działki. Jest ich co najmniej kilka, a ich dobór zależy od geodezyjno-kartograficznej dokumentację otrzymaną przez geodetę od urzędu, a także od jego wiedzy i doświadczeniu.

Aby wyznaczyć granicę na ziemi możemy:

  • wyznaczyć nieruchomość zgodnie z ustawą ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (art. 29-38), która określa granice poprzez wyznaczanie położenia linii i punktów granicznych, ustalenie tych punktów za pomocą znaków granicznych na ziemi i przygotowanie odpowiednich dokumentów. Wyznaczenie tych nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym wykonywanym przez burmistrza lub prezydenta miasta. W tym przypadku geodezyjne prace wykonuje geodeta upoważniony przez organ prowadzący sprawę.
  • odtworzyć znaki graniczne lub wyznaczyć punkty granicznych na podstawie art. 39 ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Jest to czynność techniczna wykonywana przez uprawnionego geodetę, nie jest postępowaniem administracyjnym. Wznowienie punktów granicznych lub określenie punktów granicznych można wykonać tylko wtedy, gdy granice zostały określone wcześniej, a znaczniki granic zostały zniszczone, przesunięte lub wyblakłe. Jeśli istnieje jednoznaczna dokumentacja geodezyjno-kartograficzna pozwalająca na odtworzenie lokalizacji znaczników granicznych.

Jak znaleźć granicę nieruchomości za darmo?

  • Akt własności domu/działki – Akt własności domu powinien zawierać opis prawny działki, w tym jej wymiary.
  • Taśma miernicza – Jeśli chcesz wizualnie potwierdzić swoje granice nieruchomości, możesz użyć taśmy mierniczej, aby określić granice. Od znanego punktu wyszczególnionego w opisie aktu zmierz się do krawędzi posiadłości i umieść w tym miejscu kołek jako znacznik.
  • Rejestry gruntowe – Możesz poszukać rejestrów gruntowych swojej nieruchomości/działki.
  • Użyj aplikacji – Pobierz aplikację, która wyznaczania granice działki za pomocą GPS.

Jednak pamiętaj, aby uzyskać dokładne określenie granic nieruchomości, które wytrzymają kontrolę prawną, musisz zatrudnić profesjonalnego geodetę. Chociaż profesjonalne wyznaczenie granic działki może kosztować kilka tysięcy – są to dobrze wydane pieniądze, ponieważ wszelkie spory dotyczące nieruchomości będą kosztować znacznie więcej czasu i pieniędzy.