Geodeta, geodezja, usługi geodezyjne, pomiary, podziały

Opis firmy

Oferujemy usługi geodezyjne z zakresu:
- mapy do celów projektowych
- tyczenie budynków, przyłączy, sieci, innych obiektów
- pomiary powykonawcze budynków, przyłączy, sieci, innych budowli
- podziały nieruchomości
- aktualizacje mapy
- mapy do celów prawnych
- aktualizacje ewidencji gruntów i budynków (zmiana użytku gruntowego na działce, zmiana funkcji budynku)
- inne prace geodezyjne według potrzeb zleceniodawcy.

Opinie

Dodaj opinię

Brak opinii.