GEODETA USŁUGI GEODEZYJNO – BUDOWLANE DANIEL JASIŃSKI

Opis firmy

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:
Opracowanie map dla celów projektowych (analogowe i cyfrowe)
Inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu
DOKUMENTACJA DO CELÓW PRAWNYCH:
Rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Wznowienia znaków granicznych
Aktualizacje EGiB
Sporządzanie wykazów synchronizacyjnych
Badanie stanów prawnych nieruchomości
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
Inna dokumentacja do celów prawnych
POMIARY REALIZACYJNE:
Tyczenie budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu
Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego
Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
INNE:
Ponadto oferujemy państwu doradztwo w wszelkich sprawach związanych z uzyskaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń.

Opinie

Dodaj opinię

Brak opinii.