Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Kartograficznych Geos

Opis firmy

Zakres usług
1. Prace zwiazane z kompleksową obsługą realizacji elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltanicznych w ramach której wykonywane są nastepujące czynności:
koordynacje prac na kazdym etapie inwestycjiwiatrak3
wykonywanie wszelkiego rodzaju map od poglądowych poprzez mapy do projektu i mapy do odbioru końcowego.
wykonywanie wykupów gruntów w tym negocjacje z ich właścicielami
wykonywanie dokumentów do regulacji stanów prawnych
wykonywanie podziałów gruntów, realizaowanie aktów notarialnych(zaprzyjaźnione firmy) i wpisów do KW.
koordynacja na etapie projektu farmy i pozwolenia na budowę
pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i decyzji potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę
obsluga geodezyjna budowy farmy
Uczestniczyliśmy jako firma GEOS przy kompleksowej obsłudze geodezyjnej farm wiatrowych w Łękach Dukielskich, Bukowsku i Rymanowie. Nasza firma była obecna od początku przy procesie realizacyjnym, pośredniczyła przy pozyskaniu gruntów oraz niezbędnych dokumentów i pozwoleń potrzebnych do realizacji inwestycji.

2. Mapy do celów projektowychimages3
- mapy sytuacyjno wysokościowe cyfrowe bedace podkładem do projektowania wykonane na podstawie nowych pomiarów, pomiarów uzupełniajacych, na podstawie baz ewidencji gruntów i budynków.
- oferujemy mapy dla obiektów:
powierzchniowych i liniowych
dróg wraz z infrastrukturą
sieci przesyłowych
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w dowolnych systemach CAD.

3. pomiary inwentaryzacyjne i realizacyjne, obsługa inwestycji w tym:
- regulacje stanów prawnych terenów inwestycyjnych w ramach których wykonywane są nastepujące czynności:
projekty podziałów nieruchomościgeodezja bud
rozgraniczenia
pomiary działek
regulacje stanów prawnych
wykupy, służebności, dzierżawy
odszkodowania za stałe i czasowe zajęcia gruntów
tyczenie obiektów budowlanych i tras
kompleksowa obsługa budów
przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbiorów branżowych i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

4. Modernizacja i zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali w różnych systemach informatycznych.

5. Prace związane z katastrem nieruchomości
- regulacje stanu prawnego nieruchomości w ramach którego wykonywane są następujące czynności:
badanie ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych
wykonywanie wykazów zmian synchronizujących stany ujawnione w księgach wieczystych i ewidencji gruntów.
przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych.
podziały i rozgraniczenia nieruchomości w celu ujednolicenia ich stanu prawnego.

6. Projektowanie, zakładanie osnów klasycznych oraz realizacyjnych.

Opinie

Dodaj opinię

Brak opinii.