Geodeci Otwock - usługi geodezycjne

Posiadamy w bazie 2 ogłoszeń geodetów

Geodeta-Warszawa, p.piaseczyński, p.pruszkowski, p.warszawski zach.

Działamy na terenie powiatu piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego oraz Warszawy.

Oferujemy następujące usługi:

Geodeta, geodezja, usługi geodezyjne, pomiary, podziały

Oferujemy usługi geodezyjne z zakresu:
- mapy do celów projektowych
- tyczenie budynków, przyłączy, sieci, innych obiektów
- pomi...

Usługi geodezyjne okazują się przydatne w wielu sytuacjach i choć praca geodetów kojarzy się nam głównie z pomiarami gruntów oraz prywatnych działek, w rzeczywistości składa się na nią wiele różnych zadań. Jeżeli szukają Państwo wspomnianych usług na terenie Otwocka, jak i również chcą dowiedzieć się czym powinien cechować się dobry geodeta, zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim przewodnikiem na powyższy temat.

KIM JEST GEODETA?

Geodeta to osoba o średnim lub wyższym wykształceniu, niekarana, posiadająca doświadczenie zawodowe oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych. Jest również wykwalifikowana w zakresie udzielania usług geodezyjnych, co opisane jest w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia do wykonywania usług geodezyjnych wydawane są przez Głównego Geodetę Kraju, co jest jednoznaczne z  możliwością wykonywania omawianego zawodu. Ponadto, dobry geodeta jest również obdarzony wyobraźnią przestrzenną oraz umiejętnością szybkiego i bezbłędnego liczenia. Cechuje go także odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, zaangażowanie i dokładność podczas wykonywania swojej pracy.

CZYM ZAJMUJE SIĘ GEODETA?

Do usług geodezyjnych na terenie Otwocka (i nie tylko), należą:
 • Podział gruntów oraz działek w przypadku postępowania sądowego oraz przygotowywanie formalnych dokumentów wykorzystywanych w celach prawnych
 • Rozgraniczanie gruntów oraz działek oraz wykonywanie czynności administracyjno-technicznych w powyższym zakresie
 • Redakcja oraz sporządzanie map
 • Wytyczanie granic oraz inwentaryzacja budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
 • Obsługa inwestycji
 • Sprawowanie kierownictwa nad projektami geodezyjnymi oraz kartograficznymi
 • Sprawowanie roli rzeczoznawcy z zakresu geodezji oraz kartografii
 • Inspekcja oraz nadzór nad projektami geodezyjnymi i kartograficznymi
 • Wykonywanie czynności geodezyjnych lub kartograficznych poprzedzających aktualizację ksiąg wieczystych
 • Przeprowadzanie pomiarów terenu, które poprzedza budowę wszelkich inwestycji
 • Wycena nieruchomości
 • Przeprowadzenie pomiarów gruntu pod opis rzeźby terenu lub bogactw mineralnych

ILE KOSZTUJĄ USŁUGI GEODEZYJNE?

Warto zaznaczyć, że obserwując geodetów w pracy, widzimy tylko ułamek ich obowiązków w postaci pomiarów danego terenu. W rzeczywistości, ten finalny element poprzedza ogrom pracy włożony w zgromadzenie oraz przestudiowanie wymaganej dokumentacji oraz dopełnienie koniecznych formalności urzędowych. Koszt usług geodezyjnych zależy więc nie tylko od cennika konkretnych firm geodezyjnych, doświadczenia danego geodety oraz jego umiejętności, ale także od ilości czasu oraz nakładu pracy, którą musiał on poświęcić w trakcie realizacji zleconej usługi. Z reguły jednak są to koszty w granicach 900-1400 zł (w przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej), 1400 zł (za wytyczenie granic budynku), 1200-1600 złotych (za wznowienie granic działki), czy 1500-1700 (w przypadku zamówienia mapy do celów projektowych).