Geodeci Wołomin - usługi geodezycjne

Posiadamy w bazie 2 ogłoszeń geodetów

MR GEODEZJA

MR Geodezja to firma świadcząca usługi zarówno dla osób indywidualnych, jak i branży budowlanej, projektowej oraz architektonicznej.
Usługi wyk...

Geodeta, geodezja, usługi geodezyjne, pomiary, podziały

Oferujemy usługi geodezyjne z zakresu:
- mapy do celów projektowych
- tyczenie budynków, przyłączy, sieci, innych obiektów
- pomi...

Na terenie Wołomina znajduje się co najmniej kilka firm geodezyjnych, świadczących usługi z zakresu geodezji oraz kartografii. Jednakże, czym właściwie są usługi geodezyjne, jakie uprawnienia powinna mieć osoba je wykonująca oraz jakie są cechy dobrego geodety? Z reguły, czynności leżące w zakresie obowiązków przedstawicieli wspomnianego zawodu, wydają się stosunkowe proste. Większości społeczeństwa kojarzą się one jedynie z wykonywaniem mało skomplikowanych pomiarów. W rzeczywistości jednak, praca geodetów jest wielopoziomowa i niekiedy bardzo trudna.

KIM JEST GEODETA?

Geodeta to przede wszystkim osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania swojego zawodu. Są one nadawane przez Głównego Geodetę Kraju, na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Warunkiem koniecznym do ich uzyskania, jest posiadanie przez potencjalnego geodetę wykształcenia o co najmniej stopniu średnim, doświadczenia zawodowego, a także zaświadczenia o niekaralności oraz o zdolności do wykonywania  czynności prawnych. Dobry geodeta powinien cechować się również rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, zdolnością komunikacji oraz cierpliwością. Musi być także biegły w rachunkach oraz pomiarach geodezyjnych, które w dużej mierze opierają się na wyobraźni przestrzennej. Geodeci powinni być osobami wzbudzającymi zaufanie w klientach, odznacza się sumiennością oraz dokładnością. Najogólniej mówiąc, geodeci kierują, nadzorują oraz- w końcu- wykonującą prace z dziedziny geodezji oraz kartografii. Mogą oni odgrywać rolę wykonawcy, rzeczoznawcy, czy inspektora w zakresie tych projektów.

CZYM ZAJMUJE SIĘ GEODETA?

Firmy geodezyjne (w tym te na terenie Wołomina), zajmują się oczywiście usługami geodezyjnymi. Każdą taką usługę poprzedza z reguły dokonanie przez geodetę formalności urzędowych oraz przestudiowanie dostępnej na dany temat dokumentacji. Przykładami usług, jakich może podjąć się geodeta w Wołominie są:
 • Pomiary gruntów poprzedzające dokonywanie lub aktualizację wpisów do księgi wieczystej
 • Wykonywanie czynności administracyjnych oraz technicznych w zakresie rozgraniczania własności klienta
 • Sporządzanie lub aktualizacja map
 • Wytyczanie granic budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy
 • Pomiary gruntów pod zabudowy prywatne oraz publiczne inwestycje (na przykład pod budowę domu lub autostrady)
 • Pomiar gruntów poprzedzający stworzenie rzeźby terenu
 • Wycena nieruchomości
 • Pomiary działek
 • Inwentaryzacja przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
 • Obsługa inwestycji pod kątem geodezyjnym
 • Wznowienie granic działki
 • Rozgraniczanie gruntów
 • Podział gruntów
 • Sporządzanie dokumentacji prawnej
Ceny usług geodezyjnych zależą od wielu czynników, między innymi od cennika danej firmy geodezyjnej, doświadczenia geodety oraz ilości pracy, której wymaga konkretne zlecenie. Zwykle jednak, stawki którą cechują się omawiane projekty, oscylują w granicach 1000-2000 złotych.