Sprawdzeni geodeci Warszawa

Znajdź najlepszego geodetę w minutę

Pozwól mam wyszukać geodetę w Twojej okolicy za Ciebie, Kliknij szukaj i wypełnij formularz

Geodeci Sochaczew - usługi geodezycjne

Posiadamy w bazie 4 ogłoszeń geodetów

Geodeta – Geobud Rafał Szczepański

Geodeta był bardzo uprzejmy i pomógł nam w zrozumieniu procesu budowy naszego domu. Polecamy tę firmę każdemu, kto potrzebuje usług geodezyjnych....

Geodar inż. Dariusz Modzelewski

Polecam tę firmę każdemu, kto szuka dobrej usługi geodezyjnej. Geodeci byli bardzo dokładni i profesjonalni....

Azymut. Usługi geodezyjne M.Zatorski , R.Janiszewski

Dzięki usłudze geodezyjnej, którą otrzymałem, moja budowa domu poszła zgodnie z planem. Geodeci byli bardzo profesjonalni i pomocni....

Geodeta, geodezja, usługi geodezyjne, pomiary, podziały

Oferujemy usługi geodezyjne z zakresu:
- mapy do celów projektowych
- tyczenie budynków, przyłączy, sieci, innych obiektów
- pomi...

Szukając usług geodezyjnych w Sochaczewie, możemy zdecydować się na współpracę z wieloma firmami geodezyjnymi, zatrudniającymi wykształconych oraz kompetentnych geodetów. Często nie wiadomo jednak, jak znaleźć dobrego geodetę i co tak naprawdę sprawia, że dana osoba odznacza się takim mianem. Większość osób ma również problem ze zdefiniowaniem, czym w rzeczywistości zajmują się geodeci oraz na czym polega ich praca, poza mierzeniem działek czy ulic. Spróbujmy więc rozłożyć to na czynniki pierwsze.

GEODETA – KIM JEST I CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Najprościej mówiąc, geodeta zajmuje się wszelkimi pracami z zakresu geodezji i kartografii, jak i również sprawuje nad nim nadzór oraz pełni rolę inspektora lub rzeczoznawcy we wspomnianej dziedzinie. Aby dana osoba mogła być nazwaną geodetą, musi posiadać nie tylko wykształcenie (co najmniej średnie) oraz wymagane kwalifikacje, ale również doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia zawodowe. Te ostatnie, ujęte w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju i są pierwszym krokiem do uzyskania prawa wykonywania zawodu geodety. Geodeci mogą specjalizować się w wielu dziedzinach, jako że zakres wykonywanych usług geodezyjnych jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Dobry geodeta powinien posiadać nie tylko kompetencje zawodowe, ale także interpersonalne, które umożliwią mu prawidłową komunikację z klientem oraz pozwolą zdobyć jego zaufanie.

USŁUGI GEODEZYJNE W SOCHACZEWIE

Przykładami usług geodezyjnych wykonywanych na terenie Sochaczewa jest:
 • Wykonywanie prac kartograficznych oraz geodezyjnych wymagane w dokonywaniu wpisów do księgi wieczystej
 • Sporządzanie mapy
 • Redakcja mapy
 • Wytyczenie granic budynku, działki oraz innych nieruchomości
 • Wycena nieruchomości
 • Wytyczenie granic przyłączy oraz ich inwentaryzacja
 • Wytyczenie granic sieci uzbrojenia oraz inwentaryzacja
 • Dokonywanie pomiaru terenu pod opis jego rzeźby lub opis zasobów mineralnych
 • Dokonywanie pomiaru terenu pod zabudowę prywatną lub publiczną inwestycję, na przykład autostradę lub budynek mieszkalny
 • Obsługiwanie inwestorów w zakresie geodezji
 • Urządzanie lasów
 • Urządzanie terenów rolnych
 • Rozgraniczanie gruntów
 • Podział gruntów
 • Dokonywanie pomiarów poprzedzających stworzenie dokumentacji prawnej
 • Wznowienie granic działki
Oczywiście, obowiązkiem geodety są również przygotowania formalne w postaci załatwiania niezbędnych spraw urzędowych oraz gromadzenia i analizy dokumentacji związanej z danym zleceniem. Ponieważ zakres dostępnych usług geodezyjnych jest dosyć szeroki, koszt jakim się one cechują również są dosyć różnorodne. Oto przykłady kilku projektów, które możemy zlecić geodecie, oraz cena jakiej możemy się spodziewać:
 • Wykonanie mapy do celów projektowych: 1500-1700 złotych
 • Wytyczenie granic budynku 1200-1600 złotych
 • Inwentaryzacja geodezyjna 900-1400 złotych
 • Wznowienie granic działki 1200-1600 złotych