Sprawdzeni geodeci Warszawa

Znajdź najlepszego geodetę w minutę

Pozwól mam wyszukać geodetę w Twojej okolicy za Ciebie, Kliknij szukaj i wypełnij formularz

Geodeci Żyrardów - usługi geodezycjne

Posiadamy w bazie 7 ogłoszeń geodetów

GEODETA inż. JUSTYNA WIKTOROWSKA UGiK „MAPA”

Usługa geodezyjna była przeprowadzona w bardzo krótkim czasie, co zdecydowanie przyspieszyło proces budowlany....

Geodeta – Geobud Rafał Szczepański

Geodeta był bardzo uprzejmy i pomógł nam w zrozumieniu procesu budowy naszego domu. Polecamy tę firmę każdemu, kto potrzebuje usług geodezyjnych....

Geo Miedza – Biuro Usług Geodezyjnych

Firma geodezyjna Geo Miedza - Biuro Usług Geodezyjnych wykonała dla mnie pomiar mojego terenu. Geodeta był bardzo dokładny i wytłumaczył mi wyniki. Po...

Biuro Geodezyjne Bartłomiej Ambroziak

Geodeta z firmy Biuro Geodezyjne Bartłomiej Ambroziak pomógł mi w wyznaczeniu granic mojej działki. Praca wykonana bardzo dokładnie i profesjonalnie....

BBA „ONE” Mariusz Ostrowski | GEODEZJA | INŻYNIERIA | CAD

Geodeta z firmy BBA "ONE" Mariusz Ostrowski | GEODEZJA | INŻYNIERIA | CAD geodezyjnej wykonał dla mnie pomiary w celu uzyskania pozwolenia na budowę. ...

Aronowski Adam Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych

Firma geodezyjna Aronowski Adam Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych wykonała dla mnie mapę terenu w bardzo krótkim czasie i byłem bardzo zadowolony z ...

Geodeta, geodezja, usługi geodezyjne, pomiary, podziały

Oferujemy usługi geodezyjne z zakresu:
- mapy do celów projektowych
- tyczenie budynków, przyłączy, sieci, innych obiektów
- pomi...

Ne terenie Żyrardowa możemy znaleźć wiele firm geodezyjnych, świadczących usługi z zakresu kartografii i geodezji. Korzystanie z nich staje się przydatne nie tylko w przypadku konieczności wytyczenia granic pod budowę prywatnych inwestycji, ale także w takich sytuacjach jak postępowanie sądowe podczas podziału gruntów, czy opisie rzeźby terenu. Usługi geodezyjne wymagają więc kompetentnej, odpowiedzialnej osoby która zna się na swoim fachu. Czym jednak cechuje się dobry geodeta? Co należy do zakresu jego obowiązków? Jak geodeci wyceniają swoje usługi? Odpowiedzi na te i na inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

KIM JEST DOBRY GEODETA?

Istnieje kilka punktów, które powinny być spełnione, aby dana osoba była dobrym geodetą. Oto one:
 • Geodeta musi posiadać prawo do wykonywania zawodu, a więc wymagane uprawnienia zawodowe. Są one nadawane przez Głównego Geodetę Kraju oraz uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
 • Geodeta musi posiadać wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie
 • Geodeta musi posiadać doświadczenie zawodowe
 • Geodeta musi wykazywać zdolność do wykonywania czynności prawnych
 • Geodeta musi być osobą niekaraną
 • Geodeta musi być osobą radzącą sobie dobrze w zakresie matematyki
 • Geodeta musi mieć dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, być odpowiedzialny, dokładny i kompetentny w zakresie wykonywanych usług

CZYM SĄ USŁUGI GEODEZYJNE?

Do obowiązków geodetów należy między innymi:
 • Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych wymaganych przed dokonaniem wpisu do księgi wieczystej
 • Sprawowanie nadzoru, czynności rzeczoznawcy oraz inspekcji nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
 • Sprawowanie kierownictwa nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
 • Wykonywanie czynności techniczno-administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości
 • Sporządzanie map
 • Przygotowywanie wyceny nieruchomości
 • Sporządzanie opisu rzeźby terenu
 • Sporządzanie opisu zasobów mineralnych danego terenu
 • Pomiar gruntu poprzedzający zabudowę danego terenu (również tyczy się do budowy nowego węzła komunikacyjnego)
 • Ustalenie granic budynku
 • Ustalenie granic sieci uzbrojenia terenu
 • Ustalenie granic przyłączy
 • Zebranie potrzebnej dokumentacji oraz jej analiza, poprzedzające wykonywanie danej usługi geodezyjnej lub kartograficznej
 • Załatwianie formalności urzędowych dotyczących projektów geodezyjnych lub kartograficznych
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Redakcja map
 • Podział gruntów
 • Rozgraniczanie gruntów
Zakres dostępnych usług geodezyjnych jest więc bardzo szeroki, dlatego warto dobrać specjalizację konkretnego geodety do naszych indywidualnych potrzeb.

CENY USŁUG GEODEZYJNYCH

Poniżej znajdą państwo przykłady usług geodezyjnych oraz odpowiadające im koszty realizacji:
 • Wykonanie mapy do celów projektowych 1500-1700 złotych
 • Wznowienie granic działki 1200-1600 złotych
 • Wytyczenie granic budynku 1400 złotych
 • Inwentaryzacja geodezyjna 900-1400 złotych